Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Evan Uniforms

Evan Uniforms đặt ra Chính sách Bảo mật này nhằm bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân của người sử dụng khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ bưu điện để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích cụ thể được nêu rõ và không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

2. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies của chúng tôi. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies hoặc thông báo khi cookies được gửi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ nó khỏi việc truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép.

4. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

5. Thay đổi vào Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được công bố, bạn đồng ý với các điều khoản được sửa đổi của Chính sách Bảo mật.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Hotline: 0974843443

Facebook: https://www.facebook.com/evan.uniform/